Hỗ trợ trích xuất dữ liệu trạm:


Tên trạm Thời gian PM2p5 PM10 PM1 Nhiệt độ Độ ẩm Pressure SO2 NO2 CO2 CO O3 NO2A NO2W O3W O3A COW COA SO2W SO2A

Bảng quy đổi giá trị AQI

Giá trị AQI Đánh giá Ảnh hưởng tới sức khỏe Màu sắc
0-50 TỐT Chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe.
XANH
51-100 TRUNG BÌNH Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số ít người nhạy cảm với ô nhiễm không khí có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe.
VÀNG
101-150 KÉM Những người nhạy cảm có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Những người bình thường ít có khả năng bị ảnh hưởng.
DA CAM
151-200 XẤU Những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe. Những người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.
ĐỎ
201-300 RẤT XẤU Cảnh báo hưởng tới sức khỏe: mọi người có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn.
TÍM
Từ 301 NGUY HẠI Cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe: Mọi người có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.
NÂU

Đối tác