--> // //

Biểu đồ dữ liệu trạm

Vui lòng chọn trạm để xem biểu đồ
Không có dữ liệu

Bảng quy đổi giá trị AQI

Giá trị AQI Đánh giá Ảnh hưởng tới sức khỏe Màu sắc
0-50 TỐT Chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe.
XANH
51-100 TRUNG BÌNH Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số ít người nhạy cảm với ô nhiễm không khí có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe.
VÀNG
101-150 KÉM Những người nhạy cảm có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Những người bình thường ít có khả năng bị ảnh hưởng.
DA CAM
151-200 XẤU Những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe. Những người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.
ĐỎ
201-300 RẤT XẤU Cảnh báo hưởng tới sức khỏe: mọi người có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn.
TÍM
Từ 301 NGUY HẠI Cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe: Mọi người có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.
NÂU

Đối tác

×
Thông tin chi tiết
room Dai hoc bach khoa ha noi
AQI 69
Nhiệt độ: 30
Độ ẩm: 70 %
Tốt Trung bình Kém Xấu Rất xấu Nguy hại
Dữ liệu trong 24 giờ gần nhất